Hong Kong JK Branch by the International Corporation headquarters

Address: Unit7,7F Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street CheungSha Wan,Kowloon,HK

Tel: (852) 69557046

E-mail: jk@jk-screen.com


Factory Address: Guangzhou Jingke Teaching Equipment Co., Ltd. (manufacturer)

Address:No.12 Shaoshan Road, Shilou Town, Panyu District, Guangzhou City

Tel: 020-62326611 (21 lines) Fax: 020-62322125

E-mail: jk@jk-screen.com

Leave us a message

Changer Code